KATALOG - Design a technika – Inovace pro Euroregion Nisa-Neiße

Na české straně budou do katalogu zařazeny práce studentek a studentů z Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci, na německé straně se bude jednat o práce studentů HS Zittau/Görlitz technických oborů, především fakulty architektury.

Je plánováno, že katalog bude součástí dvou foto-vernisáží, které se budou konat v průběhu roku 2014, vždy jedenkrát v každé zemi projektového partnera.

Katalog bude vydán při přííležitosti jubilejní konference konané v Liberci v květnu 2014 -
„Design a technika – Inovace pro die Euroregion Neiße-Nisa".

Doba trvání projektu: 4/2014 – 7/2014

Cover, Catalog