Spolupráce vysokých škol pro udržitelný rozvoj česko-polského příhraničí

Cílem projektu je senzibilizovat studenty obou partnerských institucí především pro regionální otázky zaměřené na oblast podnikatelských aktivit v příhraničních oblastech. V rámci společného workshopu a exkurzí do zemědělských podniků resp. soukromých farem a malých firem poznají studenti ekonomické a kulturně-společenské prostředí dotačního území. V rámci těchto setkávání bude mimo jiné zdůrazněn význam propagace regionálních výrobků, rodinného podnikání a zakládání malých rodinných farem

Doba trvání projektu: 1. 10. 2016 - 31. 7. 2017

Pozvánka na Workchop

Podpora vysokoškolských studentů při prezentaci výsledků vlastního výzkumu

Předložený projekt přispěje ke zkvalitnění vysokoškolského vzdělávání tím, že podpoří studenty bakalářských, magisterských a doktorských oborů TUL v získávání dalších kompetence potřebné pro prezentaci výsledků vlastního vědeckého bádání.

V rámci projektu bude studentům dána příležitost prezentovat výsledky svých výzkumných aktivit na mezinárodní konferenci studentů a doktorandů v Jelení Hoře, kde budou přítomni také studenti ostatních vysokých škol sdružených v ACC.

Doba trvání projektu: 4/2014 – 10/2014

Flyer CZ 

KATALOG - Design a technika – Inovace pro Euroregion Nisa-Neiße

Na české straně budou do katalogu zařazeny práce studentek a studentů z Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci, na německé straně se bude jednat o práce studentů HS Zittau/Görlitz technických oborů, především fakulty architektury.

Je plánováno, že katalog bude součástí dvou foto-vernisáží, které se budou konat v průběhu roku 2014, vždy jedenkrát v každé zemi projektového partnera.

Katalog bude vydán při přííležitosti jubilejní konference konané v Liberci v květnu 2014 -
„Design a technika – Inovace pro die Euroregion Neiße-Nisa".

Doba trvání projektu: 4/2014 – 7/2014

Cover, Catalog