Podpora vysokoškolských studentů při prezentaci výsledků vlastního výzkumu

Předložený projekt přispěje ke zkvalitnění vysokoškolského vzdělávání tím, že podpoří studenty bakalářských, magisterských a doktorských oborů TUL v získávání dalších kompetence potřebné pro prezentaci výsledků vlastního vědeckého bádání.

V rámci projektu bude studentům dána příležitost prezentovat výsledky svých výzkumných aktivit na mezinárodní konferenci studentů a doktorandů v Jelení Hoře, kde budou přítomni také studenti ostatních vysokých škol sdružených v ACC.

Doba trvání projektu: 4/2014 – 10/2014

Flyer CZ