Informační portál vysokých škol v ERN

InfPortalProjekt „Informační portál vysokých škol v ERN", bude naplněn aktivitami, které budou navazovat na dlouholetou spolupráci, a které povedou k prohloubení a zintenzívnění stávající spolupráce mezi vysokoškolskými institucemi v ERN. Prostřednictvím aktuálního a flexibilního informačního portálu dojde k bezprostřední výměně informací o akcích konaných na jednotlivých institucích (semináře, konference, soutěže, zveřejnění výsledků výzkumů, informace o projektech atp.), což přispěje k zintenzívnění stávajících kontaktů a k navázání kontaktů nových.

Projektovými partnery jsou Akademické koordinační středisko v Euroregionu Nisa (ACC) a Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze. Cílovou skupinou projektu jsou vědecko-pedagogičtí pracovníci vysokých škol v ERN a jejich studenti a doktorandi.

Cílem projektu je vytvořit nástroje pro zprostředkování aktuálních informací a rychlý přístup k nim a přispět tak ke zvýšení informovanosti mezi partnerskými institucemi v ERN. Doba realizace projektu je 1. 5. 2009 - 30. 4. 2010.

Flyer document-pdf

Fotografie: