„Identita města“ – euroregionální setkání studentů vysokých škol v ERN

Cílem projektu je organizace jednodenního mezinárodního setkání v Liberci, cílovou skupinu projektu tvoří převážně studenti studijních oborů zaměřených na ekonomii, kulturní management a mezinárodní obchod, ale i studenti sociálně-vědních oborů.

Studenti se společně zúčastní odborné přednášky zaměřené na euroregionální problematiku a na perspektivy příhraničních oblastí. Dále je součástí programu prohlídka historického centra města Liberce za doprovodu renomovaného historika a exkurze související s profilem studovaných oborů.

Na německé straně se zúčastní studenti HS Zittau/ Görlitz se zaměřením na obor „Kultur und Management", na české straně studenti Ekonomické fakulty TUL studující obor „Mezinárodní obchod".

Doba trvání projektu: 01. 03. – 30. 09. 2011
Pozvánka document-pdf
Z tisku network

Fotografie: