Dopady hospodářské krize na českou a polskou část Euroregionu Nisa

Cílem projektu je umožnit prostřednictvím přednáškového semináře polským a českým studentům z Technické univerzity v Liberci a z Ekonomické univerzity ve Wroclavi (UE) získat aktuální informace o možnostech získat zaměstnání na českém a polském trhu práce, se zdůrazněním problémů, které se objevily v souvislosti s nástupem finanční a hospodářské krize. Přednášet budou odborníci z Technické univerzity v Liberci, zástupce

Úřadu práce v Liberci a zapojeni budou i představitelé z řad studentů, kteří mohou vystoupit se svými osobními zkušenostmi na trhu práce. Přednášky budou zaměřeny jak na obecné dopady krize na trh práce ve světě i v ČR, tak na konkrétní projevy krize na trhu práce v Euroregionu Nisa.

Plakát document-pdf
pozvánka na konferenci 24.11.2010 document-pdf
pozvánka na konferenci 8.12.2010 document-pdf
Seminář o dopadech hospodářské krize wordprocessing

Fotografie: