Design a technika – Inovace pro Euroregion Nisa-Neiße

 Předložený projektový záměr navazuje na tradičně výbornou spolupráci dvou vysokých škol v česko-saském příhraničí – Technické univerzity v Liberci a Hochschule Zittau/Görlitz. 

V rámci projektu bude uskutečněna společná mezinárodní konference. Na závěru setkání účastníků konference budou blíže představeny a věcnou cenou ohodnoceny nejlepší projekty/bakalářské práce absolventů (tři z každé vysoké školy). Přítomnost odborníků z praxe (firem a zaměstnavatelů) a účast zástupců hospodářských komor na konferenci budou pro účastníky diskuzí přidanou hodnotou a umožní tak propojení teorie s praxí a transfer informací a know how.

Konference vyvrcholí vernisáží / výstavou společných výstupů. Tato výstava bude přístupná veřejnosti po dobu 10 dnů.

Doba trvání projektu: 3/2014 – 2/2015

Flyer CZ