Projekt - Spolupráce vysokých škol pro udržitelný rozvoj česko-polského příhraničí

Cílem projektu je senzibilizovat studenty obou partnerských institucí především pro regionální otázky zaměřené na oblast podnikatelských aktivit v příhraničních oblastech. V rámci společného workshopu a exkurzí do zemědělských podniků resp. soukromých farem a malých firem poznají studenti ekonomické a kulturně-společenské prostředí dotačního území. V rámci těchto setkávání bude mimo jiné zdůrazněn význam propagace regionálních výrobků, rodinného podnikání a zakládání malých rodinných farem

Doba trvání projektu: 1. 10. 2016 - 31. 7. 2017
Webová stránka: http://spolupracevs.tul.cz 

Pozvánka na Workchop