Upozornění a pokyny pro přispěvovatele

Sign-Alert-iconACC JOURNAL je mezinárodní vědecký časopis, který vznikl v roce 2009. Vydavatelem je Technická univerzita v Liberci. Na jeho tvorbě se podílí čtyři vysoké školy sdružené v Akademickém koordinačním středisku v Euroregionu Nisa (ACC). Ročně vycházejí obvykle tři čísla.

ACC JOURNAL je periodikum publikující původní recenzované vědecké práce, vědecké studie, příspěvky ke konferencím a výzkumným projektům. První číslo obsahuje příspěvky zaměřené na oblast přírodních věd a techniky, druhé číslo je zaměřeno na oblast ekonomie, třetí na společenské vědy.

ACC JOURNAL má charakter recenzovaného časopisu. Jeho vydání navazuje na sborník "Vědecká pojednání", který vycházel v letech 1995-2008. Od roku 2015 je ACC JOURNAL v databázi Rady pro vědu, výzkum, vývoj a inovace (RIV) – na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů vydávaných v České republice.

Příspěvek

Je psán v angličtině s německým, polským a českým abstraktem. Výjimku tvoří příspěvky z oblasti společenských věd, které mohou být napsány v euroregionálním jazyku s abstrakty ve zbývajících třech jazycích. Za originalitu, odbornou a formální správnost příspěvku zodpovídá autor.

Prohlášení o původnosti příspěvku

Společně s příspěvkem odevzdá autor prohlášení o tom, že příspěvek je původní a nebyl dosud nabídnut k uveřejnění jinému vydavateli. Text prohlášení je ke stažení ve formátu DOCX.

Copyright

Články jsou publikovány ve formě Open access. Všechny články jsou volně dostupné ke čtení, stažení, kopírování a tisku. Jestliže autor do článku vloží nějaký materiál, ke kterému nemá autorská práva, musí sám získat písemné povolení od vlastníka těchto práv před publikováním článku v časopise. Autor publikující v časopise ACC JOURNAL uděluje časopisu licenci k publikování článku v okamžiku, kdy je příspěvek přijat na základě kladného recenzního řízení.
Stahování článků z časopisu ACC JOURNAL je povoleno pro nekomerční účely. Pro komerční použití příspěvku je nutné si vyžádat souhlas od šéfredaktora.

Vydavatel aplikuje licenci CC BY-NC 4.0. Autor článku je nositelem autorských práv a garantuje práva k příspěvku pro vydavatele časopisu ve smyslu licence CC BY-NC 4.0.

Pokyny pro autory

Pravidla pro psaní příspěvku a styly písma definuje šablona, která je ke stažení ve formátu DOCX. V případě nedodržení pokynů si redakce vyhrazuje právo příspěvek vrátit k přepracování.

Uveřejněné příspěvky jsou rozděleny do dvou skupin:

  1. Původní vědecké statě (Research Articles) a
  2. Ostatní statě (Miscellanea), např. přehledové studie, zprávy z konferencí, apod.

Příspěvky uveřejněné v kategorii a) musí splňovat následující náležitosti:

  • Úvod (viz šablona), kde musí být uveden přehled dosavadního výzkumu k prezentovanému tématu s odkazy na lieraturu, může obsahovat například informaci o výzkumném týmu, o vzniku výzkumu apod.,
  • Cíle výzkumu nebo Předmět zkoumání - jako zvláštní kapitola,
  • Metody výzkumu - jako zvláštní kapitola,
  • Závěr (viz šablona).

Společné náležitosti pro příspěvky v obou kategoriích a) i b) jsou uvedeny v šabloně.

Poplatek za uveřejnění příspěvku

Uveřejnění příspěvku bezplatné.

Recenze příspěvků

Redakční rada v mezinárodním složení rozhodne o zveřejnění nebo vrácení příspěvku na základě dvou nezávislých recenzí členů grémia recenzentů časopisu ACC JOURNAL. Recenze jsou oboustranně anonymní (double blind peer review) a pocházejí vždy z jiného pracoviště než je/jsou autor/ři příspěvku. Autor je o rozhodnutí redakční rady písemně informován.

Zasílání příspěvků

Příspěvky ve formátu DOCX zasílá autor e-mailem na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Termíny uzávěrky přijímání příspěvků

• 31.03. Issue A, Natural Sciences and Technology,
• 15.06. Issue B, Science of Economics,
• 31.10. Issue C, Social Sciences.

Tyto aktualizované informace a pokyny pro autory vstupují v platnost od 01. 01. 2015 pro vydání 1/2015, Issue A, Natural Sciences and Technology.