ACC JOURNAL

secret-book-iconACC JOURNAL je mezinárodní vědecký časopis, který vznikl v roce 2009. Vydavatelem je Technická univerzita v Liberci. Na jeho tvorbě se podílí čtyři vysoké školy sdružené v Akademickém koordinačním středisku v Euroregionu Nisa (ACC). Ročně vycházejí obvykle tři čísla.

ACC JOURNAL je periodikum publikující původní recenzované vědecké práce, vědecké studie, příspěvky ke konferencím a výzkumným projektům. První číslo obsahuje příspěvky zaměřené na oblast přírodních věd a techniky, druhé číslo je zaměřeno na oblast ekonomie, třetí na společenské vědy.

ACC JOURNAL má charakter recenzovaného časopisu. Jeho vydání navazuje na sborník "Vědecká pojednání", který vycházel v letech 1995-2008. Od roku 2015 je časopis v databázi Rady pro vědu, výzkum, vývoj a inovace (Seznam recenzovaných neimpaktovaných časopisů vydávaných v České republice) hodnocených v RIVu a je registrován v mezinárodních databázích INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL a ERIH PLUS.

Národní technická knihovna v Praze přidělila „ACC JOURNALU" v roce 2009 mezinárodní standardní číslo seriálové publikace ISSN 1803-9782 (tištěná verze) a ISSN 1803-9790 (verze CD-ROM).

Vydává:
Technická univerzita v Liberci
Studentská 1402/2, CZ - 461 17 Liberec 1 
IČO 46747885
DIČ CZ 46 747 885