ACC a transfer technologií v Euroregionu Nisa-Nysa-Neiße

S realizací projektu se zintenzívní vědecká spolupráce institucí působících v Akademickém koordinačním středisku v ERN a podniků, které v dlouhodobém horizontu napomohou projektům a získávání finančních prostředků pro společný výzkum. Profil firem, které realizují vědeckou spolupráci v Polsku a v České republice tvoří: výroba, průmysl a služby, maloobchod, zdravotnictví, školství, česká strana také prováděl intenzivní spolupráce s podniky textilního a oděvního průmyslu. Konferenční sborník bude zaslán zákazníkům na české a polské straně.

Projekt svými aktivitami přispěje k myšlence sblížení a porozumění a naváže a prohloubí stávající spolupráci mezi oběma euroregionálními partnery - Technickou univerzitou
v Liberci a Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze.

Doba trvání projektu: 5/2012 – 4/2013

Program - CZ - EN